ďż˝esky  |  English

ABOUT ME

My growth

Druhý týden

Náhled fotografie

Třetí týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Čtvrtý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Pátý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

Šestý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Sedmý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Devátý týden

Náhled fotografie

Třetí měsíc, Aida začíná navštěvovat školku

Náhled fotografie

Čtvrtý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Pátý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Šestý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Sedmý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Osmý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

Devátý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Desátý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

Jedenáctý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

ATILLIO  -  Exc. 1, CAC, NATIONAL WINNER, BOB, BIG !!  ANDY in the new home :-) ARIS in new home ( 12 weeks old ) RZS MUNCHSGRUN 9/09 - Exc. 1, CAC VDH/ CAC CDF !! CACIB Rostock (De) 10/09 - Exc. 2, r. CAC VDH/ r. CAC DDC Szczecin - our hotel ATI + ARCHIE - CHRISTMAS 2011 ( 9,5 months old ) CACIB Saarbrucken - 3rd. Place! CACIB LUDWIGSHAFEN (D) 8/10- Exc. 1, CAC VDH/ CAC DDC, res. CACIB !! ATILLIO + ARGO  DI ASSONANZA ( 4,5 months old )

© AIDA DOLCE - Design by MACDESIGN STUDIO!